|
Registrace
INDIVA Justyna Szysz
Co hledáte?
Zadejte minimálně 3 znaky názvu, kódu nebo tagu a začněte vyhledávání

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě do 30 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprchává po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy jste předmet obdrželi, nebo jej obdržela (kromě dopravce) jiná, Vámi uvedená třetí osoba.

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku není spotřebiteli k dispozici v souvislosti se smlouvami, jejichž předmětem je zboží, které není prefabrikované, je vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo uspokojující jeho individuální potřeby.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy výslovným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Prohlášení můžete odeslat například prostřednictvím jednoduchého formuláře:

Vrátit zboží

Případně můžete zaslat dopis poštou nebo e-mailem na adresu info@dekoori.cz. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici v obchodních podmínkách. Můžete jej použít, není však povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat informaci o výkonu práva odstoupit od smlouvy před uplynutím její lhůty.

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré přijaté platby, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání, který není námi nabízený nejlevnějším způsobem), a to v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo odstoupit od této smlouvy. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili v původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným navrhovaným řešením. V žádném případě vám v souvislosti s tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby počkáme, dokud neobdržíme zásilku se zbožím, nebo dokud neposkytnete důkaz o jejím odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

Pokud jste zboží obdrželi, zašlete jej prosím na adresu:

Olza Logistic - Indiva
Lípová 1986
737 01 Český Těšín

neprodleně, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty předmetů, které vyplývají z jejich použití jiným způsobem, než bylo nutné pro ocenění vlastností a fungování zboží.